Tijdens het schooljaar komt de ouderraad iedere tweede donderdag van de maand samen in de eetzaal van de school.  De bijeenkomsten vangen aan om 20u. en worden afgerond rond de klok van 22u.  De werking van de ouderraad omvat drie luiken:

1. De werking van de school fysiek ondersteunen daar waar mogelijk.  

2. In dialoog gaan met de school met als doel de werking te optimaliseren.  

3. Een eigen werking op touw zetten met als doel de ouders te ondersteunen via vorming en activiteiten.  

In september wordt een dagelijks bestuur verkozen.  De data van de bijeenkomsten en activiteiten van de ouderraad worden opgenomen in de activiteitenkalender die u via de website van de school kan raadplegen of aan de borden aan het hekken van de school. De Ouderraad vindt u ook op FB.

OR18

Effectieve leden:

Stefaan Soenen, Kevin Rouzée, Chris Schmitt, Vanessa Ramon, Joke Mortier, Ellen de Jong (voorzitter), Lien Vermander, Claire Van Baelenberghe, Ellen Vanderzwalmen, Tineke Van Hoof, Gwen Debruyne, Bianca Vanhille, (Charlotte Cardoen, Evelyne Vanhee en Evelyne Billiau > niet op de foto)