Tijdens het schooljaar komt de ouderraad iedere tweede woensdag van de maand samen in de leraarskamer van de school.  De bijeenkomsten vangen aan om 20u. en worden afgerond rond de klok van 22u.  De werking van de ouderraad omvat drie luiken:

1. De werking van de school fysiek ondersteunen daar waar mogelijk.  

2. In dialoog gaan met de school met als doel de werking te optimaliseren.  

3. Een eigen werking op touw zetten met als doel de ouders te ondersteunen via vorming en activiteiten.  

In september wordt een dagelijks bestuur verkozen.  De data van de bijeenkomsten en activiteiten van de ouderraad worden opgenomen in de kalender die u ook via de site kan raadplegen.  

 

Effectieve leden:

 

Kevin Rouzée, Sofie Vandezande, Claire Van Baelenberghe, Georges Jooris, Jaimie Vermeulen, Gwen Debruyne, Lien Vermander, Tineke Van Hoof, Charlotte Cardoen, Chris Schmitt, Ellen Van Der Zwalmen, Evelyne Billiau, Isabelle Geernaert, Eveline Vanhee en Vanessa Ramon.