Proficiat Lucas

Op 16 september werd Lucas een jaartje wijzer.

Naar goede traditie verrassen zijn klasgenoten hem door achter zijn rug passende kenmerken, herinneringen of quotes op te schrijven.

Lucas, we vinden jou sportief, grappig en een doorzetten. Al deze dingen maken jou uniek!