oktober

We starten een nieuwe maand. Elke kleuter krijgt een cijfer of getal. De cijfers worden juist gehangen en alle belangrijke gebeurtenissen voor de maand oktober worden er op geplaatst.

De kleuters leren "tijd meten", vooruitzien naar een gebeurtenis of benoemen wat voorbij is.

We tellen af naar 17 oktober. Zowel voor de ouders als de kleuters een belangrijke dag.